portfele sprzętowe

Trezor - NAJBEZPIECZNIEJSZY portfel dla Kryptowalut Bitcoin i nie tylko!

tylko ty masz dostęp do swojego portfela. ze względu na ryzyko, nie powierzaj przechowywania środków na stronie internetowej giełdy itp. miej swój portfel u siebie! najwyższy poziom bezpieczeństwa!

Kup Trezor One: https://shop.trezor.io

Trezor One w zupełności wystarcza dla początkujących i nie tylko. Poziom bezpieczeństwa jest tak samo wysoki jak w nowszym modelu Trezor T. Obsługuje najpopularniejsze kryptowaluty. Jest tańszy niż Trezor T.

Kup Trezor T: https://shop.trezor.io

Trezor T to nowsza wersja, obsługuje np. nieco więcej kryptowalut i wygląda trochę inaczej.


wielu różnych.. Polecam osobiście (którego sam posiadam i używam) portfel sprzętowy firmy Trezor. Jedną z niewątpliwych cech tego portfela jest to, że właściciel ma pewność, że nikt oprócz niego nie ma dostępu do osobistego portfela (nawet firma Trezor!), ponieważ posiada on oprogramowanie na licencji Open-Source, czyli każdy ma wgląd do kodu źródłowego, a więc nie można w żaden sposób „zostawić tylnych drzwi” itp.

Trezor obsługuje takie kryptowaluty jak:

Bitcoin

Tą kryptowalutę przedstawiać raczej nie trzeba 🙂

Ethereum

Ethereum wspiera rozwój oprogramowania open source

Kolejna po bitcoinach i litecoinach internetowa waluta to ethereum, która jest także językiem programowania przydatnym programistom na całym świecie do tworzenia aplikacji. Ethereum ma szerokie zastosowanie: po pierwsze jako kryptowaluta, a po drugie – do rozwijania i uruchamiania aplikacji albo wsparcia ich twórców.

O ethereum zrobiło się głośno w 2014 r., kiedy waluta ta została zaprezentowana podczas North American Bitcoin Conference przez Vitalika Buterina. W związku z jej rosnącą popularnością warto wiedzieć, czym różni się od innych wirtualnych walut tj. bitcoin czy litecoin.

Mimo że zarówno bitcoin, jak i ethereum opierają się za zasadzie łańcucha bloków (blockchain) i regułach kryptografii, różnią się pod wieloma względami. Na przykład język programowania używany przez ethereum zmienia się przez cały czas, a w przypadku bitcoin – jest stały. Kolejną różnicę stanowi czas blokowy (transakcje ethereum są potwierdzane w ciągu kilku sekund, bitcoin – w ciągu kilku minut), jak również podstawowe „ogniwo” budujące daną walutę (ethereum wykorzystuje ethash, podczas gdy bitcoin używa algorytmu hash SHA-256).

Co jednak najistotniejsze, bitcoin i ethereum powstały w różnych celach. Bitcoin został stworzony jako alternatywa dla konwencjonalnej waluty i jest używany jako środek płatniczy oraz sposób inwestowania pieniędzy. Ethereum natomiast rozwija się jako platforma, która ułatwia zawieranie bezpośrednich kontraktów między jej użytkownikami oraz wspólną pracę nad aplikacjami przy wykorzystaniu własnego systemu walutowego. Głównym celem, jaki przyświecał powstaniu ethereum, nie było powołanie do życia jeszcze jednej cyfrowej waluty, lecz umożliwienie programistom na cały świecie łatwiejszego tworzenia i rozpowszechniania wielu innowacyjnych aplikacji komputerowych. Dlatego też ethereum nie stanowi konkurencji dla bitcoinów czy litecoinów, lecz całkowicie nowe rozwiązanie wspierające rozwój oprogramowania open source.

Litecoin

Litecoin – kryptowaluta, a także otwarto-źródłowy projekt na licencji X11. Zainspirowany i niemal identyczny technicznie jak bitcoin, litecoin jest tworzony i przekazywany bez udziału centralnego emitenta. Różni się on od bitcoina trzema podstawowymi cechami:

Po pierwsze sieć litecoin przetwarza blok co 2,5 minuty, podczas gdy bitcoin robi to co 10 minut, co według twórców litecoina pozwala na szybsze potwierdzenie transakcji. Analogicznie jak dla bitcoina, trudność sieci dostosowuje się do dostępnej mocy obliczeniowej, wykorzystując kroczącą średnią tak, żeby każdy nowy blok wydobywany był raz na 2,5 minuty.

Po drugie sieć litecoin wyprodukuje 84 miliony litecoinów, tj. czterokrotnie więcej, niż ma to miejsce w przypadku sieci bitcoin.

Po trzecie litecoin opiera się na Scrypt jako matematycznym dowodzie (proof of work) wykonywanych działań. Stworzenie koparek FPGA i ASIC, wykorzystujących Scrypt, wydaje się o wiele trudniejsze niż układów korzystających z SHA-256 na potrzeby sieci bitcoin oraz kosztowniejsze z powodu konieczności zastosowania szybkich pamięci. Ponadto wydajność ew. układów nie powinna się znacząco różnić od obecnie wykorzystywanych GPU, ponieważ największy wpływ na wydajność obliczeń Scrypt ma szybkość pamięci.

Każdy litecoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek.

DASH

[Czerwiec 2015]
Autor: Fernando Gutierrez
Tłumaczenie: AnarchicCluster

Przy 70% frekwencji system zdecentralizowanego zarządzania został przegłosowany otrzymując aż 99% głosów poparcia od społeczności Dash.

Sieć Dash została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy kto chce posiadać pełny węzeł sieci musi dać 1000 DASH pod zastaw oraz dostarczać sieci wielu usług. Jednakaże nie robią oni tego za darmo. W zamian za utrzymanie węzła dostają oni część nagrody za wykopanie bloku podobnie do kopaczy. Zastaw jest konieczny, ponieważ pomaga on zabezpieczyć sieć i zapobiega tworzeniu pełnych węzłów przez osoby o niecnych zamiarach.

Dash, już teraz musi liczyć się z operatorami pełnych węzłów tzw. Masternodów z powodu ich zainwestowanych środków i usług jakie dostarczają sieci. Operatorzy ci mają interes w tym, aby Dash odniósł sukces oraz są oni ściśle związani z projektem oraz jego przyszłością. Jako grupa mogą oni działać jako pewnego rodzaju przewodnicy nadający kierunek rozwoju i promocji tego projektu. Ludzie ci pochodzą z bardzo wielu różnych miejsc na świecie oraz mają różne doświadczenia życiowe, ale jedna rzecz jaka ich łączy to jest to, że wszyscy oni są głęboko zainteresowani sukcesem Dash. Ten właśnie fakt czyni ich idealnym zgromadzeniem do głosowania nad projektami oraz inicjatywami dalszego rozwoju ekosystemu Dash.

Dash zaimplementował mechanizm głosowania, w którym każdy pełny węzeł posiada dokładnie jeden głos. Głosy są nadawane do sieci oraz mogą zostać zweryfikowane przez zainteresowane strony jeśli zaistnieje taka potrzeba. Ponieważ wielu operatorów może teraz w bardzo praktyczny sposób podejmować wspólne decyzje to oznacza, że cały projekt Dash może być zarządzany w całkowicie zdecentralizowany sposób.

Dodatkowo, operatorzy masternodów zgodzili się na przeznaczenie 10% z nagrody za wykopanie bloku na finansowanie tego właśnie programu. W oryginalnym zamierzeniu, fundusze te miały trafić do masternodów jako dodatkowa zachęta do utrzymania węzła, jednak zamiast tego, zgromadzenie operatorów zadecydowało o reinwestowaniu tych środków poprzez głosowanie nad finansowaniem projektów rozwoju i inicjatyw promocyjnych Dash. Te z kolei mogą zostać zasugerowane przez kogokolwiek ze społeczności tego projektu.

Zbudowana zostanie strona internetowa na której każdy będzie mógł przedłożyć swoje propozycje oraz kosztorysy projektów, wyjaśnić w jaki sposób przysłużą się one ekosystemowi Dash, no i starać się o sfinansowanie swoich pomysłów. Strona ta będzie miała dostęp do masternoda, więc osoby starające się o fundusze będą mogły wysyłać proponowane budżety projektów prosto do sieci. System ten jest zaprojektowany wokół idei trzymania wszystkich ważnych danych w samej sieci Dash tak aby był on w stu procentach zdecentralizowany. Sama strona może być utrzymywana niezależnie od sieci, ale nadal być z nią w kontakcie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku stron odczytujących łańcuch bloków (blockchain explorer). Po tym jak propozycja budżetu zostanie wysłana do sieci, masternody mogą nad nią głosować.

Posiadanie dobrze zdefiniowanego sposobu głosowania nad ważnymi decyzjami pozwoli społeczności na pozostanie zjednoczonej gdy zaistnieje potrzeba podjęcia decyzji o nadaniu projektowi nowego kierunku.

System zdecentralizowanego zarządzania i finansowania pozwoli projektowi Dash na pozostanie bardziej elastycznym oraz finansowo niezależnym bez potrzeby polegania na wsparciu z zewnątrz.

W naszej wizji przyszłości wyobrażamy sobie, że model przejrzystej, nie do złamania oraz weryfikowalnej kontrybucji do wspólnego dobra jest użyty przez głosujących do zarządzania organizacjami, które są własnością, lub są zarządzane przez swoich członków. To właśnie ci głosujący będą dzielili się nie tylko korzyściami płynącymi z podejmowania dobrych decyzji, ale i odpowiedzialnością za te organizacje, bez względu czy będą to korporacje, związki, DAO, kryptowaluty czy jeszcze coś innego. Taki model nazwaliśmy; zdecentralizowane zarządzanie przez blockchain.

Zcash

w październiku 2016 r. zmaterializował się projekt waluty Zcash opartej na zk-Snarks – używający Equihash jako algorytm mieszający (dowód wiedzy zerowej), który gwarantuje użytkownikom 100% anonimowość transakcji. Anonimowość kopania oraz przechowywania waluty.

____________________________________________________________________________________

 

Ledger

Aby kupić, kliknij poniższy banner

Ledger Nano X - The secure hardware wallet